- G:

İMO Sakarya Şubesi'nde Genel Kurul Toplantısı Başladı

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi, 15. Olağan Genel Kurul toplantısı başlıyor.

Cemre Nur Özer
Cemre Nur Özer Tüm Haberleri
mask

// FOTOĞRAFLAR // SUAT BEYENAL

 İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sakarya Şubesi, 15. Dönem Genel Kurul'unun ilk gününde yönetim kurulu üyelerini ve merkez delegelerini belirlemek üzere adayları belirlemeye başladı.

Genel Kurul'un ilk gününde, İMO Sakarya Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri ve merkez delegeleri için adaylar belirlenecek. Aday olmak isteyenlerin dilekçeleri alınacak ve aday gösterilenlerin konuşmaları yapılacak.

Yarın gerçekleşecek olan ikinci gününde ise üyeler, belirlenen adaylar arasından tercihlerini yapmak üzere sandık başına gidecekler. Mevcut Başkan Semih Uçar'ın görevde olduğu İMO Sakarya Şubesi'nde, seçimi kazanan yönetim kurulu üyeleri yeni başkanlarını belirleyecekler.

Genel Kurul'a Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakara İl Başkanı Yunus Tever, Saadet Partisi Sakarya İl Başkanı Hasan Zengin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sinan Çileli, AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan, DEVA Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan ve siyasi parti temsilcilerinin
yanı sıra sektörden birçok isim de katılım gösterdi.

Genel Kurulda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Başkanı Semih Uçar toplantıda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

ÇÖZÜM SUNMAYA ÇALIŞTIK

15. Çalışma dönemini tamamladık. Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi, iki yıl boyunca gücümüzün yettiğince, mesleğimizin geliştirilmesi, meslek ve meslektaşlarımızın sorunları, şehrimiz ve ülkemizin gündeminde olan problemler için çözüm sunmaya çalıştık. Yeni çalışma dönemine 10-11 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz 16. Genel Kurulumuzla adım atacağız. Şu nokta açık ki, Şube Genel Kurullarımız her zaman olduğu gibi, odamızın ve mesleğimizin niteliğine yakışır, yıllardan güç alan, üyelerimizi birbiri ile pekiştiren kurullardan olmuştur.

Belirleyici unsurlarla tamamlanan her genel kurul sürecini bir kazanım olarak değerlendiriyor, geleceğin ancak bu yaklaşımla kazanılacağına inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Genel kurulumuzu, önceki kuşaklardan devraldığımız kültürü,  sonraki kuşaklara aktarmada bir basamak olarak algılıyor ve buna uygun adım atmaya çalışıyoruz.

AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM

Odamız bu günlerine, harcanan büyük emek ve fedakarlıklar sayesinde, mücadele ederek gelmiştir ve bundan sonrada aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu yolda yıllarını vermekte tereddüt etmemiş olan ve bu yola devam etme noktasında kararlılığını koyan, az ya da çok, bu sürece emek harcayan herkese teşekkürü bir borç bilmekteyiz.

Adımlarımızı sıklaştırmakla, yere sağlam basmak arasında tutturulan denge,  aslında İMO' nun yarım asrı geride bırakan sürecinin özlü ifadesidir

Odamızın geleneği, toplumsal yaşamın emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşçe ve bir arada yaşamdan yana gelişmesi için, verilen mücadele üzerine kurulmuştur. Bu gelenek, genel kurullar sürecinde devralınması ve sonrasında gelecek nesillere aktarılıp sürdürülmesi ile anlam kazanacaktır. Genel kurullarımız, yoğun tartışmalarla geçmişimizi değerlendirdiğimiz ve geleceğimizi planladığımız en önemli organlarımızdır.

İnanıyoruz ki, görevlerini başarı ile tamamlayan ve yeni dönemlerde yetkili kurullarda yer almayan meslektaşlarımız, bir taraftan sorumluluklarını yerine getirmenin hazzını yaşarken, diğer taraftan geleceğini devam ettirmenin ve bayrağı emin ellere teslim etmenin gururunu taşımaktadır.

Bu zamana kadar yapılmayanlar, yapılması gerekenleri tetikleyecek, İMO genel kurulunda ortaya çıkacak irade bunu kolaylaştırıcı olacaktır.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları gayet iyi biliyorlar ki, odalarımız siyasi iktidarın yoğun baskısı altındadır. Odaların gelir kaynakları kesilerek etkisizleştirilmek istenmekte, üretim sürecinin dışına çıkarılmaya, denetim ve belgelendirme haklarından yoksun bırakılmaya, bilim ve teknikten uzak, siyasi iktidarın uzantıları haline getirilmeye çalışılmaktadır.

MESLEĞİMİZİN VE GELECEĞİMİZİN DOĞRU ŞEKİLLENMESİ İÇİN...

Böylelikle, yeni çalışma döneminde hassasiyet göstermeye çalıştığımız konular da, kendiliğinden şekillenerek ortaya çıkmaktadır. Mesleğimizin ve geleceğimizin doğru şekillenmesi için yetkin mühendislik, müteahhitlik, şantiye şefliği, geoteknik sorunları, hukuk- mesleki sorumluluk sigortaları sorunları, yerel sorunlar, kurumlar arası yetki çatışmaları, yönetmelikler,  imar afları, liyakatsız kadrolar, düşük ücretler, yapı denetimi sorunları, doğal afetlere hazırlık ve müdahale, işsizlik, Sağlıksız çalışma koşulları, bu konuların İMO Genel Kurulunda beyan edilmesi kaçınılmazdır.

Geleceğin inşaat mühendislerinin, bilgi donanım kazanması ve mesleklerini uygularken etiklik, dürüstlük, doğruluk erdemlerine sahip olmaları çerçevesinde Genç-İMO çalışmalarına önem verdik.

Vatandaşlarımızın deprem güvenlikli yapılarda oturmalarını sağlamak için, deprem bölgelerinde ivedilikle riskli yapı envanteri çıkarılması, riskli yapıların önceliklendirilmesi, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, kentsel dönüşüme sokulması ve depreme dirençli hale getirilebilmesini içeren, rant odaklı olmayan, kamu yararı gözetilerek, insan odaklı ve bütüncül düşünceleri içeren çok sayıda basın açıklaması, bilimsel çalışmaları sunduk.

Ne yazıktır ki ; insanların barınma ve afet önlemlerinin sağlanması devletin görevi iken, bu sorumluluğu malike bırakan, mevcut durumun daha da sağlıksızlaşmasına sebep olan, bilim ve tekniğe aykırı olan, oy ve gelir elde etmek amacıyla imar barışı adı altında topluma sunulan imar aflarına karşı basında ve çeşitli platformlarda bunun yanlış olduğuna, telafisi zor durumlar yaratacağını dile getirdik ve nitekim haklı çıkarak olumsuz  sonuçlarını  da Kahramanmaraş depremleri ile gördük.

YANLIŞ PROJELERİN KARŞISINDA KARARLILIKLA...

Şubemizin her zaman vurguladığı gibi, kente ilişkin kararlarda, insana önem veren, insanı öncelikleyen, kentte yaşayanların yaşam kalitesini ve konforunu yükselten, bilim ve tekniğe uygun, kapsamlı bir araştırmaya dayanan, planlı bir çalışmanın sonucu katılımlı ve bütüncül bir anlayışla kararlar alınmalıdır. Bu nedenle, iki yıllık çalışma dönemimizde kentin ve insanın gerçeğine uyan çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşüncesiyle hareket ettik. Kentimizin deprem önlemleri, sıvılaşan zeminleri, afet hazırlı ve müdahale, proje sorunları,  mevcut yapı stoku, envanter çalışmaları, hukuksal sorunlar, mesleki sorumluluk sigortası, ulaşım, kent içi trafik, yapı denetim, imar ve çevre sorunlarının çözümü konusunda, bilgi ve birikimlerimizi, araştırmalarımızı, önerilerimizi paylaştık. Bu doğrultuda diğer meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalar içinde yer aldık, kentteki yanlış projelerin karşısında kararlılıkla durduk.

15.Dönem içerisinde yüzyılın afeti dediğimiz, 11 ilimizi etkileyen, dünyada eşi benzeri olmayan, 6 saat ara ile ardışık gerçekleşen, belirli bölgelerde yönetmelik değerlerini aşan, bilim ve teknik uzmanları için yeni bilinmeyen araştırma alanları açan,  Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadık.

İnşaat Mühendisleri Sakarya Şubesi ve temsilcileri olarak Tüm üyelerimize hasar tespit eğitimi aldırarak, depremden etkilenen tüm illerde gözlem ve inceleme yapmak, yaşanılmış deprem tecrübelerimizi bölgeye aktarabilmek ve hasar tespitlerinde görev almak üzere afet bölgesine gittik.

İMO mesleğin, meslektaşların, toplumsal yarar ilkesinin savunulduğu bir odadır. Yeni çalışma döneminde bu savunma ve hak aramaların daha da artacağı açıktır. Açık olan bir nokta daha bulunmaktadır. İMO Sakarya Şubesi bu süreçten de alnının hakkıyla geçerek mesleğini ve meslektaşlarını korumasını bilmiştir ve bundan sonrada bilecektir. İMO kadroları buna muktedirdir.

Tüm bu gelişmeler devam ederken, bizler de Şubemizin 15. Döneminde Şehrimizdeki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını, belediyelerimizi, şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretler ettik, çözüm önerilerinde bulunduk, protokoller imzaladık,  ilişkilerimizi geliştirdik. Şubemize bağlı bulunan Düzce Temsilciliğimizi ziyaretler ederek, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Şube olarak meslektaşlarımızı, meslek alanındaki yeni gelişmelerden haberdar etmek, mesleki alanındaki yetkinliğin arttırmak, ve onların gelişimlerini sağlamak amacıyla Meslek içi eğitimler kapsamında, seminerler, paneller, söyleşiler, kurslar ve eğitimler düzenledik.

Dönem  Boyunca;

*             Kurullarımızda, Komisyonlarımızda, Çalışma Gruplarımızda, Şube ve Oda organlarında görev alan, etkinliklerimizin gerçekleşmesinde katkıda bulunan üyelerimize;

*             Çeşitli etkinliklerde bir araya geldiğimiz, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler,  belediyeler, diğer meslek ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yönetici ve mensuplarına;

 *            Etkinliklerimizde büyük özveri ile görev alan gelecekteki meslektaşlarımız Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Düzce Üniversitesi Genç-İMO Üyelerine, Sınıf Temsilcilerine ve Üniversite Temsilcilerimize;

*             Son olarak özverili çalışmalarından dolayı Şube ve Temsilcilik çalışanlarımıza, teşekkür ederiz.

Ayrıca odamızın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç içerisinde, aramızdan ayrılan Oda başkanlarımıza, yönetim Kurulu Üyelerimize ve tüm üyelerimize Allah'tan Rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum.

Şubemiz bugünlerine Şube Yönetim Kurullarında emek veren, Şube Kurul ve Komisyonlarında görev alan, Şube çalışmalarına katkı sunan, üyelerimizin gayretleriyle, mücadelesiyle gelmiştir. Bundan sonra da yoluna aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. 16. Dönem Yönetim Kurulunda görev alacak arkadaşlarımızda, inanıyorum ki şube çalışmalarının daha ileriye taşınmasına önemli katkı sunacaktır. Bizler de her zaman yanlarında olacak ve desteğimizi eksik etmeyeceğiz.

Mücadelesiyle, gayretleriyle, mutlaka eksikleriyle de, bir çalışma döneminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çalışma dönemimizde bana katkılarını hiç esirgemeyen, başta genel merkez yönetim kurulumuza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, kurul ve komisyonlarda görev alan meslektaşlarıma, çalışma ve ekip arkadaşlarıma, şube çalışmalarında destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederim.

15.Dönem Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

10 Şub 2024 - 10:06 - Gündem

Mahreç  Cemre Nur Özer


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.