İ L A N T.C. SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STOKLANMIŞ 1000 M³ TÜVENAN KUM-ÇAKIL MALZEMESİNİN SATIŞI İHALE İLANI

İ L A N T.C. SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STOKLANMIŞ 1000 M³ TÜVENAN KUM-ÇAKIL MALZEMESİNİN SATIŞI İHALE İLANI 1- İhale...

İ L A N

T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

STOKLANMIŞ 1000 M³ TÜVENAN KUM-ÇAKIL MALZEMESİNİN SATIŞI İHALE İLANI

1- İhale Konusu İş: Stoklanmış 1000 m³ (bin metre küp) I (a) grubu maden sınıfına dahil tüvenan kum-çakıl malzemesinin satılması işinin ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 100.000,00-TL (Yüz Bin Türk Lirası) + KDV muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

İşin Adı: İlimiz, Karasu İlçesi, Kuyumculu mahallesi sınırlarında bulunan, Karasu Deresinin Karadenize döküldüğü yerde, derenin akış yönüne göre sağ sahilinde stoklanmış 1000 m³ I (a) grubu maden sınıfına dahil tüvenan kum-çakıl malzemesinin satılması işi.

2- Tahmin Edilen Bedel:

İLÇE

MİKTARI

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

Karasu

1000 m³

100.000,00-TL+KDV

3.000,00-TL

07.02.2024

10:00

3- İhale Şartname ve Eklerinin:

  1. Alınacağı Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve

Kültür Varlıkları Müdürlüğü

  1. Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname

ve eklerini, şartname başına 1.000,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı Müdürlükte görülebilir. Şartname bedelinin, Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN Numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4- İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: 15 Temmuz Camili Mahallesi, Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü, G Blok

1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat: 7 Şubat 2024 TRT Saati ile Saat 10:00

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif

5- Tekliflerin:

a) Verileceği Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 7 Şubat 2024 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6- İhaleye Katılma Belgeleri: İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus kayıt belgesi

Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

d) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri

e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

g) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-g bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 7 Şubat 2024 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu ihaleyi kazanan istekliyle noter onaylı sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve kargo ya da postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Kargo veya Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihaleyi kazanan istekli tarafından Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11- İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının hesabına yatırıldıktan sonra 1000 m³ tüvenan kum-çakıl malzemesi yerinde teslim edilecektir.

12- Stoklanmış halde bulunan 1000 m³ tüvenan kum-çakıl malzemesinin yer tesliminden itibaren 6 (altı) ay süre içerisinde yerinden alınarak taşınması gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin bitiminde malzemenin bir kısmının ya da tamamının taşınamaması durumunda sahada kalan malzemeye Valiliğimizce el konulacaktır. İhaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

13- Stoklanmış halde bulunan 1000 m³ tüvenan kum-çakıl malzemesi mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Tüvenan kum-çakıl malzemesi hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, tüvenan kum-çakıl malzemesini mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

14- Tüvenan kum-çakıl malzemesinin bulunduğu sahada faaliyete başlanılması için gerekli olan her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması gereken izinler (mülkiyet, yol izni, geçiş izni, tesis izni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN01973751

29 Oca 2024 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.