Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Parseli Krokilerinin (Koordinatsız) Hazırlanması, Orman Bilgi Sistemine (Orbis) Aktarılması, Orman Parseli Krokilerinin (Koordinatlı) Hazırlanması İşi

Orman Bölge Müdürlüğü-Sakarya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel MüdürlüğüSakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü orma...

Orman Bölge Müdürlüğü-Sakarya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü orman parseli krokilerinin (koordinatsız) hazırlanması, Orman Bilgi Sistemine (ORBİS) aktarılması, orman parseli krokilerinin (koordinatlı) hazırlanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/327698
1-İdarenin
a) Adı:Orman Bölge Müdürlüğü-Sakarya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi:Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 Adapazarı/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası:2642753090 - 2642910432
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü orman parseli krokilerinin (koordinatsız) hazırlanması, Orman Bilgi Sistemine (ORBİS) aktarılması, orman parseli krokilerinin (koordinatlı) hazırlanması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:
59 adet Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü orman parseli krokilerinin (koordinatsız) hazırlanması, 50 adet Orman sınır noktaları ve hatlarının orman kadastro tutanakları esas alınarak sayısal arazi kadastro projesi üzerine aktarılması sonucunda orman parseli krokilerinin (koordinatlı) hazırlanması, 36 birim Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesine uygun olarak sonuçlandırma dosyaları ile ORBİS veri girişine yönelik güncelleme dosyalarının tanzimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 260(İkiYüzAltmış) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu işler, 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında olduğundan; isteklilerden ihale aşamasında 5531 sayılı Kanuna ait “Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”, sözleşme aşamasında Orman Mühendisleri Odasından mesleki faaliyetini sürdürdüğüne ilişkin” Oda Kayıt Belgesi”, ortak faaliyet  alanları içerisinde kalan işler için çalıştırılacak harita  mühendislerinin, çalıştırıldıklarına ilişkin belgelerle yetkili olduklarına ilişkin ilgili Odasından alınan  belgeler veya harita ve  kadastro büroları veya şirketlerinden  danışmanlık hizmeti alındığına ilişkin belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Uyarınca Yapılmış Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri Ve Planlama İşleri Danışmalık Hizmet Alımı, Ağaçlandırma Erozyon Kontrol Çalışmaları İle Ağaçlandırma Sahaları Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri, Amenajman İşleri Hizmet Alımları, Silvikültür Faaliyetleri Danışmanlık Hizmet Alımları.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02002998

15 Mar 2024 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenigün Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenigün Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenigün Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenigün Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.